Menu

Polityka prywatności i Regulamin sklepu

Regulamin sklepu oraz informacje na temat polityki cookies i polityki ochrony prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że właścicielem i operatorem tej strony internetowej (Alabasterfox.pl) oraz Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest firma Adrianna Zielińska Alabasterfox z siedzibą we Wrocławiu, ul. Majakowskiego 4/16, NIP: 8942944136, zwana dalej „Stroną alabasterfox.pl”, „Serwisem”, „Sklepem alabasterfox.pl” lub „alabasterfox.pl”.

Gdzie są przechowywane Twoje dane osobowe?

Serwer firmy Zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7 42-200 Częstochowa

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontakt lub pod adresem e-mail: kontakt@alabasterfox.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia w sklepie alabasterfox.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez stronę alabasterfox.pl?

Po zakupie produktu w postaci książki elektronicznej na stronie alabasterfox.pl, Twoje dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym:

 • dla celów korzystania z naszych usług, udostępnionych na stronie alabasterfox.pl, takich sprzedaż książek w wersji elektronicznej,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu alabasterfox.pl, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zabezpieczenia kupowanych produktów za pomocą elektronicznego znaku wodnego, który umożliwia identyfikację nabywcy pliku komputerowego jakim jest książka elektroniczna.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • wysyłania newsletterów.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • jeśli chcesz otrzymać fakturę – informacje do wystawienia faktury, np. dane firmy i jej adres.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą Umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu na stronie alabasterfox.pl. Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec alabasterfox.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę klientów sklepu alabasterfox.pl

 • PayU S.A. – obsługa płatności

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie.

_

Polityka danych Cookies

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu Alabasterfox.pl jest Adrianna Zielińska Alabasterfox z siedzibą we Wrocławiu (NIP: 8942944136).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego zenbox.pl, funkcjonującego pod adresem pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Jak włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie?

To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Wszystkich zmian możesz dokonać samodzielnie w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie modyfikacji zasad wykorzystywania plików Cookie w Twoje przeglądarce znajdziesz w dziale pomocy Twojej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby blokowania korzystania z plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • W wyszukiwarce Internet Explorer należy wybrać w następującej kolejności: „Narzędzia”, „Opcje internetowe” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies” Więcej informacji – Internet Explorer
 • W wyszukiwarce Google Chrome należy wybrać „spanner icon”, „settings”, „under the bonnet”, „content settings”, a następnie “Block sites from setting any data” Więcej informacji – Chrome
 • W wyszukiwarce Firefox należy wybrać “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i wybrać opcję nie śledź lub podobną. Więcej informacji – Firefox
 • W wyszukiwarce Safari należy wybrać „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję. Więcej informacji – Safari
 • W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.

_

Warunki i zasady sprzedaży książek elektronicznych (eBook) w sklepie internetowym alabasterfox.pl

Sklep internetowy alabasterfox.pl, działający pod adresem https://www.alabasterfox.pl, należy do firmy Adrianna Zielińska Alabasterfox z siedzibą we Wrocławiu (54-317), ul. Majakowskiego 4/16, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 8942944136, REGON: 366625475.

Definicje:

 • EBOOK – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie MOBI, EPUB lub PDF.
 • PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – POLECANY NA KOMPUTERY. Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji.
 • EPUB – (skrót od electronic publication) POLECANY NA CZYTNIKI, TABLETY I SMARTFONY. Otwarty standard, oparty na języku XML, służący do publikowania elektronicznych książek (e-booków). Tworzone w nim książki nie mają sztywnego podziału na strony, dzięki temu powiększany tekst przelewa się na następne strony. Format ten nadaje się szczególnie do korzystania w czytnikach książek elektronicznych.
 • MOBI – POLECANY NA CZYTNIKI, TABLETY I SMARTFONY. Format zapisu ebook-ów. Książki w tym formacie można pobrać na urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer osobisty) wyposażone w oprogramowanie pozwalające czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). MOBI stanowi otwarty format oparty na języku XHTML, dzięki czemu jego odczytywanie jest bardzo wygodne na urządzeniach mobilnych, w tym na jednym z najpopularniejszych e-czytników – Kindle. Pliki MOBI oznaczone są w naszej księgarni tzw. znakiem wodnym (Watermark) użytkownika, który zakupił książkę.
 • WATERMARK – Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem. Produkty z WATERMARK oznaczone są skrótem (WM) za nazwą formatu np. MOBI (WM) lub EPUB (WM).

Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. Watermark jest rozwiązaniem wygodnym i preferowanym przez Klientów z uwagi na brak konieczności stosowania specjalnych programów do odczytywania zakupionych plików oraz możliwość dowolnego ich odczytywania na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Nie ma również ograniczeń odnośnie do liczby licencji oraz możliwości przenoszenia plików między urządzeniami. Unikatowa licencja transakcyjna umożliwia monitorowanie i rozpoznawanie plików w przypadku nieuprawnionego ich użytkowania,  czyli przede wszystkim zamieszczenia ebooka w Internecie. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków jak m.in. Stanza czy Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.

1. Składanie zamówienia.

Klient może zamówić produkty oferowane na stronie alabasterfox.pl przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://alabasterfox.pl.

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

 • wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,
 • wybrać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,
 • dokonać płatności.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie alabasterfox.pl, Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu w wybranym formacie.

Przy każdej książce elektronicznej znajduje się informacja opisująca licencję w zakresie możliwości lub braku możliwości drukowania i kopiowania książki elektronicznej.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie alabasterfox.pl, podczas zakupu produktu, Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdza, iż jest świadomy, że w ten sposób traci prawo odstąpienia od umowy.

2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z książek elektronicznych zakupionych na stronie alabasterfox.pl.

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie alabasterfox.pl, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Firma alabasterfox.pl, nie gwarantuje, że zakupiona w książka otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.

Przed zakupem książki, Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest:

 • możliwość lub brak możliwości drukowania,
 • możliwość lub brak możliwości kopiowania tekstu.

Warunki licencji umieszczone są w opisie książki na stronach alabasterfox.pl.

3. Metody płatności.

Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy PayU S.A. Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

 • poprzez system PayU
 • przelewem tradycyjnym (opcja „Wydrukuj i zapłać”. UWAGA: realizacja zamówienia opłaconego tą metodą trwa kilkanaście godzin dnia roboczego od momentu dokonania przelewu.).

Strona alabasterfox.pl, potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta w czasie zakupu adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Dostarczenie produktów odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.

4. Warunki realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez alabasterfox.pl, potwierdzenia z firmy PayU S.A. informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, alabasterfox.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie zakupu, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, alabasterfox.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, alabasterfox.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

5. Ceny i formaty zakupionych książek

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego alabasterfox.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 23%.

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Koszyk”.

6. Faktury VAT

Strona alabasterfox.pl wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty po zaznaczeniu opcji “Chcę wystawienia faktury VAT” na stronie “Koszyk” oraz wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.

Uwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

7. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

8. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

Wszystkie produkty oferowane przez alabasterfox.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych na stronie alabasterfox.pl, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w alabasterfox.pl innym osobom.

Klient nie może i nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w alabasterfox.pl w całości lub we fragmencie,
 • komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w alabasterfox.pl,
 • modyfikowania produktów zakupionych w alabasterfox.pl,

Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w alabasterfox.pl, w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w alabasterfox.pl niezgodnie z prawem, alabasterfox.pl może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

Strona alabasterfox.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od alabasterfox.pl.

9. Treść licencji na korzystanie z ebook-ów zakupionych w sklepie alabasterfox.pl.

Kopia ebook-a zakupiona w alabasterfox.pl przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handloweji.

10. Reklamacje.

Klient może zgłosić reklamacje na adres: kontakt@alabasterfox.pl w przypadku, gdy:

 • zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
 • klient dokona zapłaty ze produkt, a produkt nie zostanie dostarczony w ciągu 24 godzin od momentu poprawnie sfinalizowanej płatności.

Sklep alabasterfox.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez alabasterfox.pl potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez sklep alabasterfox.pl, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 7 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

11. Dane osobowe.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez alabasterfox.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.